PAMBANSANG KUMPERENSIYA SA WIKA AT SAWIKAAN 2016: PAGPILI NG SALITA NG TAON NG FILIPINAS INSTITUTE OF TRANSLATION INC. AT KOMISYON SA WIKANG FILIPINO

Para sa kaalaman ng mga tagamasid pampurok, punong-guro ng mga paaralang elementary at sekondarya.

divadvisory062

davao city division

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s